• Om NeoSys

Om NeoSys

Vår affärsidé

NeoSys affärsidé är att erbjuda övervaknings- och säkerhetslösningar för komplicerade miljöer med höga säkerhetskrav såsom tunnlar, kärnkraftverk, gruvor, offshore och byggarbetsplatser. Företagets erbjudande är sprunget ur Sveriges världsledande krav på kärnkraftsindustrin. Genom ett utvecklingsarbete i nära samarbete med Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har företaget fördel och är en pålitlig partner i jämförelse med alternativa lösningar.

NeoSys har en unik fördel genom att vara nära kopplat till SKB:s höga krav på säkerhet och världsledande kompetens.

Bakgrund

I början av 2000-talet uppkom ett behov på Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att veta var människor befinner när man är under jord. Detta var ur ett rent säkerhetsperspektiv och var ett krav i AFS för underjordsarbete. Resultatet av detta arbete som har pågåt under 10 år är NeoSys system AlfaGate .

NeoSys tjänster och produkter

Programvara inom RFID-segmentet
Programvara för övervakning
Hårdvaruintegrering
Konsulttjänster inom RFID
Projektledning