• Referenser

Referenser

NeoSys arbetar med ett flertal projekt i Sverige. Vårt mål är att kunna erbjuda kärkraftsindustrin i europa och globalt vår säkerhetslösning. 

 

SKB Svensk Kärnbränslehantering ABSKB – tar hand om Sveriges radioaktiva avfall.
Man bedriver forskning i underjordsanläggningar och driver förvaringsanläggningar för olika typer av radioaktivt avfall. SKB Äspö laboratoriet har varit vår kund under många år.

 

Identec Solutions. Partner till NeoSys. Identec Solutions är världsledande inom RFID lösningar. NeoSys kompetens och erfarenhet inom kärnkraftsindustrin "ALFAGASTE" och Identec Solutions världsledande kompetens och erfarenhet inom gruv, tunnel och offshore industrin ger en optimal säkerhetslösning för våra kunders personal som jobbar inom högriskområden.

NeoSys tjänster och produkter

Programvara inom RFID-segmentet
Programvara för övervakning
Hårdvaruintegrering
Konsulttjänster inom RFID
Projektledning