• System

System

neosys_system neosys_system1 neosys_system2 neosys_system3 neosys_system4 neosys_system5 neosys_system6

Alfagate säkerhetssystem för kärnkraftsindustrin och slutförvar

Personal, fordon eller andra objekt förses med en aktiv tagg. Området som skall övervakas delas upp i zoner där våra antenner antenner/motagare utplacerade i det övervakade området. Vår specialanpassade mjukvara sammanställer och ger en översikt på alla övervakade objekt i områdets olika zoner.

Detta anpassas efter krav och önskemål från våra kunder. Systemet kan exempelvis ge larmindikering om en person är i fel zon, eller en besökare kommit långt ifrån sin grupp.

Ladda ner teknisk specifikation här. (PDF)

Våra tjänster och produkter

Programvara inom RFID-segmentet
Programvara för övervakning
Hårdvaruintegrering
Konsulttjänster inom RFID
Projektledning

Vi har även lösningar inom:

 

• Olje- och Gasindustrin

• Tunnel- och Gruvindustrin

 

tillsammans med vår partner
Identec Solutions

System förklaring

system1 system2 system3 system4 system5 system6 system7 system8

Forskning & Utveckling

NeoSys är ett företag som inte står stilla. Vi har inte lutat oss tillbaka och blivit nöjda med de system vi har idag, utan vi vill fortsätta att utveckla och förbättra. Därför är vi en aktiv del i det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för Nova FOU.

 

Läs mer om Nova FOU här